КОМПЛЕКС ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ И СТОКИ

Цени

Траурни стоки
Общински такси в гробищен парк
Ковчег                                                   108.00 – 1800.00 лв.
Граждански ритуал с механично озвучаване       69.00 лв.
Драперия                                                   35.00 – 225.00 лв.
Организация гробище                                            18.00 лв.
Кръст                                                           16.00 - 85.00 лв.
Катафалка в гробищен парк                                  35.00 лв.
Фенер с чашка и фитилца                                      38.00 лв.
Изкопаване и зариване на нов гроб                    110.00 лв.
Снимка                                                                     15.00 лв.
Събиране на кости в торба                                    22.00 лв.
Рамка                                                                        17.00 лв.
Организация крематориум                                     18.00 лв.
Некролог                                                       5.00 – 20.00 лв.
Кремация                                                               500.00 лв.
Цветя за аранжиране                                    85.00 – 360 лв.
Урна с урнова табелка                             42.00 – 395.00 лв.
Венец                                                        85.00 – 420.00 лв.
Урнополагане                                                          65.00 лв.
Траурен букет                                                85.00 – 360 лв.
Присъствие на агент                                               55.00 лв.
Шалчета                                                          3.50 – 6.00 лв.
Жалейка                                                                     4.00 лв.
Подготовка на покойния
Траурни ленти /10 бр./                                              3.00 лв.
Подготовка на ковчега                                            62.00 лв.
Халка                                                                          3.00 лв.
Аранжиране на цветя                                             25.00 лв.
Комплект за опело                                                  15.00 лв.
Обличане и тоалет                                                  95.00 лв.
Одеало                                                                     25.00 лв.
Бръснене                                                                  18.00 лв.
Чаршаф                                                                    15.00 лв.
Хладилна камера                                                    20.00 лв.
Възглавница                                                            10.00 лв.
.
Кетъринг
Траурен комплекс „Амбър“
Жито /1/2 кг./                                                             3.80 лв.
Прощална зала                                                        40.00 лв.
Питка /10 топки/                                                       3.00 лв.
Обредник и механично озвучаване                       60.00 лв.
Прибори /комплект за един човек/                          0.40 лв.
Свещеник за опело                                                 70.00 лв.
Опаковъчна кутийка /1 бр./                                      0.40 лв.
Салон за раздаване                                                 45.00 лв.
Салфетки /1 пакет./                                                   1.20 лв.
Безалкохолни напитки /2 л/                                      3.00 лв.
Транспорт
Червено вино /1 бут/                                                 7.00 лв.
I-ви транспорт до хладилна камера                      95.00 лв.
Сервиране                                                                25.00 лв.
II-ви транспорт до гробище/църква                      55.00 лв.
Куверт /бр./                                                     2.90 – 8.60 лв.
Товаро-разтоварна дейност                                    45.00 лв.
Зала за раздаване                                       30.00 – 60.00 лв.
Провинция         до 100 км. 1.10 лв. - до 300 км.   1.00 лв.
.                                                          - над 300 км.   0.90 лв.
Услуга по организация на погребение            145.00 лв.