КОМПЛЕКС ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ И СТОКИ

Цени

Траурни стоки
Общински такси в гробищен парк
Ковчег                                                     90.00 – 1800.00 лв.
Граждански ритуал с механично озвучаване       69.00 лв.
Драперия                                                   35.00 – 225.00 лв.
Организация гробище                                            18.00 лв.
Кръст                                                           15.00 - 70.00 лв.
Катафалка в гробищен парк                                  35.00 лв.
Фенер с чашка и фитилца                                      32.00 лв.
Изкопаване и зариване на нов гроб                    110.00 лв.
Снимка                                                                     13.00 лв.
Събиране на кости в торба                                    22.00 лв.
Рамка                                                                        15.00 лв.
Организация крематориум                                     18.00 лв.
Некролог                                                       5.00 – 20.00 лв.
Кремация                                                               450.00 лв.
Цветя за аранжиране                                    70.00 – 280 лв.
Урна с урнова табелка                             40.00 – 395.00 лв.
Венец                                                        75.00 – 300.00 лв.
Урнополагане                                                          45.00 лв.
Траурен букет                                                70.00 – 280 лв.
Присъствие на агент                                               48.00 лв.
Шалчета                                                          3.00 – 5.00 лв.
Жалейка                                                                     3.00 лв.
Подготовка на покойния
Траурни ленти /10 бр./                                              3.00 лв.
Подготовка на ковчега                                            52.00 лв.
Халка                                                                          2.00 лв.
Аранжиране на цветя                                             25.00 лв.
Комплект за опело                                                  10.00 лв.
Обличане и тоалет                                                  80.00 лв.
Одеало                                                                     20.00 лв.
Бръснене                                                                  15.00 лв.
Чаршаф                                                                    12.00 лв.
Хладилна камера                                                    18.00 лв.
Възглавница                                                              8.00 лв.
.
Кетъринг
Траурен комплекс „Амбър“
Жито /1 кг./                                                                5.80 лв.
Прощална зала                                                        30.00 лв.
Питка /1 бр./                                                              2.50 лв.
Обредник и механично озвучаване                       50.00 лв.
Прибори /комплект за един човек/                          0.40 лв.
Свещеник за опело                                                 70.00 лв.
Опаковъчна кутийка /1 бр./                                      0.40 лв.
Салон за раздаване                                                 35.00 лв.
Салфетки /1 пакет./                                                   1.20 лв.
Безалкохолни напитки /2 л/                                      3.00 лв.
Транспорт
Червено вино /1 бут/                                                 6.00 лв.
I-ви транспорт до хладилна камера                      75.00 лв.
Сервиране                                                                20.00 лв.
II-ви транспорт до гробище/църква                      40.00 лв.
Куверт /бр./                                                     2.70 – 6.80 лв.
Товаро-разтоварна дейност                                    35.00 лв.
Зала за раздаване                                       30.00 – 55.00 лв.
Провинция         до 100 км. 0.95 лв. - до 300 км.   0.90 лв.
.                                                          - над 300 км.   0.80 лв.
Услуга по организация на погребение            115.00 лв.