КОМПЛЕКС ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ И СТОКИ

Цени

Траурни стоки
Общински такси в гробищен парк
Ковчег                                                   120.00 – 1800.00 лв.
Граждански ритуал с механично озвучаване       87.00 лв.
Драперия                                                   48.00 – 265.00 лв.
Организация гробище                                            20.00 лв.
Кръст                                                           25.00 - 120.00 лв.
Катафалка в гробищен парк                                  40.00 лв.
Фенер с чашка и фитилца                                      42.00 лв.
Изкопаване и зариване на нов гроб                    120.00 лв.
Снимка                                                                     20.00 лв.
Събиране на кости в торба                                    25.00 лв.
Рамка                                                                        18.00 лв.
Организация крематориум                                     20.00 лв.
Некролог                                                         8.00 – 12.00 лв.
Кремация                                                               520.00 лв.
Цветя за аранжиране                                   120.00 – 420 лв.
Урна с урнова табелка                             55.00 – 395.00 лв.
Венец                                                       120.00 – 420.00 лв.
Урнополагане                                                          75.00 лв.
Траурен букет                                               120.00 – 360 лв.
Присъствие на агент                                               78.00 лв.
Шалчета                                                          4.00 – 8.00 лв.
Жалейка                                                                     6.00 лв.
Подготовка на покойния
Траурни ленти /10 бр./                                              4.00 лв.
Подготовка на ковчега                                            92.00 лв.
Халка                                                                          5.00 лв.
Аранжиране на цветя                                             35.00 лв.
Комплект за опело                                                  20.00 лв.
Обличане и тоалет                                                130.00 лв.
Одеало                                                                     29.00 лв.
Бръснене                                                                  30.00 лв.
Чаршаф                                                                    16.00 лв.
Хладилна камера                                                    25.00 лв.
Възглавница                                                            15.00 лв.
.
Кетъринг
Траурен комплекс „Амбър“
Жито /1/2 кг./                                                             4.50 лв.
Прощална зала                                                        55.00 лв.
Питка /10 топки/                                                       3.50 лв.
Обредник и механично озвучаване                       75.00 лв.
Прибори /комплект за един човек/                          0.40 лв.
Свещеник за опело                                                 100.00 лв.
Опаковъчна кутийка /1 бр./                                      0.40 лв.
Салон за раздаване                                                 58.00 лв.
Салфетки /1 пакет./                                                   1.20 лв.
Безалкохолни напитки /2 л/                                      3.50 лв.
Транспорт
Червено вино /1 бут/                                                 8.00 лв.
I-ви транспорт до хладилна камера                    130.00 лв.
Сервиране                                                                38.00 лв.
II-ви транспорт до гробище/църква                      80.00 лв.
Куверт /бр./                                                     3.30 – 9.80 лв.
Товаро-разтоварна дейност                                    70.00 лв.
Зала за раздаване                                       40.00 – 95.00 лв.
Провинция         до 100 км. 1.20 лв. - до 300 км.   1.10 лв.
.                                                          - над 300 км.   1.00 лв.
Услуга по организация на погребение            220.00 лв.
Телефон на траурна агенция Амбър, СофияОбадете се