КОМПЛЕКС ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ И СТОКИ

Цени

Траурни стоки
Общински такси в гробищен парк
Ковчег                                                               68.00 – 1800.00 лв.
Граждански ритуал с механично озвучаване            62.00 лв.
Драперия                                                             30.00 – 125.00 лв.
Организация гробище                                                       15.00 лв.
Кръст                                                                          8.00 - 45.00 лв.
Катафалка в гробищен парк                                           35.00 лв.
Фенер с чашка и фитилца                                                28.00 лв.
Изкопаване и зариване на нов гроб                          120.00 лв.
Снимка                                                                                  10.00 лв.
Изкопаване и зариване на стар гроб                           98.00 лв.
Рамка                                                                                   15.00 лв.
Организация крематориум                                             15.00 лв.
Некролог                                                                  4.00 – 20.00 лв.
Кремация                                                                           225.00 лв.
Цветя за аранжиране                                            55.00 – 130 лв.
Урна с урнова табелка                                       30.00 – 75.00 лв.
Венец                                                                    60.00 – 300.00 лв.
Урнополагане                                                                      30.00 лв.
Траурен букет                                                          45.00 – 230 лв.
Присъствие на агент                                                         40.00 лв.
Шалчета                                                                     2.50 – 4.00 лв.
Жалейка                                                                                  2.00 лв.
Подготовка на покойния
Траурни ленти /10 бр./                                                        1.50 лв.
Подготовка на ковчега                                                     40.00 лв.
Халка                                                                                      2.00 лв.
Аранжиране на цветя                                                       20.00 лв.
Комплект за опело                                                            10.00 лв.
Обличане и тоалет                                                             60.00 лв.
Одеало                                                                                   17.00 лв.
Бръснене                                                                              15.00 лв.
Чаршаф                                                                                   9.00 лв.
Хладилна камера                                                               18.00 лв.
Възглавница                                                                          7.00 лв.
.
Кетъринг
Траурен комплекс „Амбър“
Жито /1 кг./                                                                           4.40 лв.
Прощална зала                                                                  20.00 лв.
Питка /1 бр./                                                                         1.50 лв.
Обредник и механично озвучаване                              40.00 лв.
Прибори /комплект за един човек/                                 0.20 лв.
Свещеник за опело                                                            50.00 лв.
Опаковъчна кутийка /1 бр./                                             0.30 лв.
Салон за раздаване                                                           25.00 лв.
Салфетки /1 пакет./                                                             0.70 лв.
Безалкохолни напитки /2 л/                                             2.40 лв.
Транспорт
Червено вино /1 бут/                                                           5.00 лв.
I-ви транспорт до хладилна камера                             55.00 лв.
Сервиране                                                                             10.00 лв.
II-ви транспорт до гробище/църква                             35.00 лв.
Куверт /бр./                                                                2.20 – 4.50 лв.
Товаро-разтоварна дейност                                           30.00 лв.
Зала за раздаване                                              15.00 – 25.00 лв.
Провинция                до 100 км. 0.85 лв. - до 300 км.   0.80 лв.
.                                                                      - над 300 км.   0.75 лв.
Услуга по организация на погребение                         85.00 лв.