КОМПЛЕКС ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ И СТОКИ

Поддръжка на гробни места

Почистването и поддръжката на гробните места са ангажимент на близките. Ние предлагаме да ви улесним в грижите ви за гроба. Предлагаме ви:

  • Еднократно почистване – 50 лв.
  • Сезонна поддръжка по договор - 120.00 лв.
  • Едногодишна поддръжка по договор – 240.00 лв.
  • Предлагаме ви дописване върху стар паметник – 5.20 лв. /на знак върху мрамор/
  • Порцеланови снимки – по каталог
  • Озеленяване