КОМПЛЕКС ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ И СТОКИ

Минимална цена

МИНИМАЛНА ЦЕНА ЗА ПОГРЕБЕНИЕ
790 ЛВ.
МИНИМАЛНА ЦЕНА ЗА КРЕМАЦИЯ
  1090 ЛВ.
Услугата включва:
 • записване ден и час за ритуала
 • административно обслужване:
      -изваждане акт за смърт
      -оформяне на документи
      -вписване в регистър
      -плащане на държавни такси
 • ковчег
 • 5 бр. некролози
 • кръст,  ленти за ревер 10 бр.
 • жито и погача за 20 човека
 • съхранение в хладилна камера за 24 часа
 • полагане на покоен в ковчега
 • подреждане на ковчега
 • комплексен транспорт товаро – разтоварна дейност:
      -извозване от дома или болнично заведение до хладилна камера и извозване от хладилна камера до гробищен парк.
 • държавни такси:
      -организационна такса
      -катафалка в гробищен парк
      -изкопаване и зариване на ново гробно място
 • проследяване на ритуала от служител на фирмата
Услугата включва:
 • записване ден и час за ритуала
 • административно обслужване:
      -изваждане акт за смърт
      -оформяне на документи
      -вписване в регистър,
      -плащане на държавни такси
 • ковчег, ленти за ревер 10 бр.
 • 5 бр. некролози
 • жито и погача за 20 човека
 • съхранение в хладилна камера за 24 часа
 • полагане на покоен в ковчега
 • подреждане на ковчега
 • комплексен транспорт товаро – разтоварна дейност:
      -извозване от дома или болнично заведение до хладилна камера и извозване от хладилна камера до гробищен парк.
 • държавни такси:
      -организационна такса гробище, крематориум
      -катафалка в гробищен парк
      -кремация
      -урна с табелка
 • проследяване на ритуала от служител на фирмата

Предлагаме всички необходими траурни стоки, както и куверти с гарантирано качество.

Осигуряваме лекарско присъствие, санитарен тоалет и обличане.
Погребално бюро „Амбър“ разполага със собствен специализиран транспорт, собствена хладилна камера и екип на денонощно разположение

на тел.: 02 953 07 44 / 0887 755 819